Het portret tot kunst

Het portret tot kunst

Door de jaren heen zijn er heel wat mooie portretten voortgekomen uit projecten van Atelier Blauw. Het was nooit het doel om portretten te maken, maar door het experiment zijn er aardig wat juweeltjes ontstaan.

De eerste drie portretten zijn voortgekomen uit de workshop middagen binnen de jeugdzorg, waarbij jonge meiden de middelen toegereikt kregen om zichzelf op te maken en te fotograferen. De workshop Extreme Make Up heeft als doel jonge meiden bewust te maken van hun uiterlijk en de invloed die zij zelf hebben op hun voorkomen. Vragen als “wie ben ik”, “hoe kom ik over” en “hoe wil ik overkomen” staan hierin centraal.

De middelste drie portretten zijn ontstaan vanuit het de workshop Smaakportret. Smaakportret is een van de eerste workshops die is ontwikkelt door Andree van der Elst en Carla van Loosbroek. Tijdens hun studie aan het Windesheim zijn zij gaan samenwerken op het gebied van kunstprojecten en kunsteducatie. Het Smaakportret is ontwikkelt voor basisschool De Klokbeker in Zwolle, en sloot aan bij de themaweek over gezonde voeding. Inmiddels is het Smaakportret een geliefd project dat aansluit bij alle leeftijden binnen het basisonderwijs.