Tekenlessen 13-16 jr

Tekenlessen voor jongeren van 13-16 jaar. Tekenen naar waarneming met verschillende materialen en technieken. Startdatum: 15 mei 2019

Tijd: 16.30-17.30 uur

Betalingen gaan digitaal.
Graag het volledige bedrag (€35) voor de tweede les overmaken naar NL 44 TRIO 0197 9318 20